ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႔အိမ္ျခံေျမေစ်းတည္ျငိမ္ေစဖို႔….

ရန္ကုန္၊ ၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏွဴန္းမ်ားမွာ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိဴင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ျမင့္မားလြန္းသည့္အေျခအေနတြင္တည္ရွိေနပါသည္။ ျပည္တြင္းအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အား ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၀ယ္လိုအားမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမွဴမ်ားရရွိလိုပါကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းအား အေျပာင္းအလဲျဖစ္သင့္ေနျပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) မွာလည္း နီးကပ္လာျပီျဖစ္ျပီး အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္မွာလည္း မေ၀းလွေတာ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အစမွာ အလြန္ျမင့္တက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းႏွဴန္းကိုထိန္းခ်ဴပ္ရန္မွာ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အြန္လိုင္းအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မွဴ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ House.com.mm မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏွဴန္းျမင့္မားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္မည္ကို အၾကံေပးေဖာ္ျပလိုက္ရသည္။27_Real-state-condition_worked

ေငြေၾကးေဖာင္းၾကြမွဴ ႏွင့္ ၀ယ္လိုအား

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဴမ်ားဆက္တိုက္ျမင့္တက္လွ်က္ရွိခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဴမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ က်ပ္ေငြေစ်းက်ဆင္းမွဴမ်ားကို ထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အျခားေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴမ်ားထက္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမမ်ားတြင္ အလံုးအရင္းျဖင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္လိုအားမ်ားျမင့္တက္လာရျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏွဴန္းမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ၀ယ္လိုအားမ်ားယခင္ကထက္အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၀ယ္ေစ်းမ်ားမွာက်ဆင္းျခင္းမရွိေသးဘဲ ရွိေနသည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရလဲ ၀ယ္လိုအားအေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ယခုအတိုင္းဆက္လက္သြားေနမည္ဆုိပါက ဆက္လက္ျမင့္တက္ရန္မရွိဘဲ ေစ်းျငိမ္သြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေစ်းကြက္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမွဴ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဴမွာ အဓိကအေရးၾကီးသည့္အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းႏွဴန္းမ်ားကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ေနရာမရွိေနျခင္းသည္လည္း ေစ်းႏွဴန္းျပိဳင္ဆိုင္မွဴမ်ားမရွိျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစျပီး ေစ်းကစားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မ်ားတြငမူ အြန္လိုင္းပလတ္ေဖာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ House.com.mm ကဲ့သို႔ေသာ အြန္လိုင္းပလတ္ေဖာင္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္းမွာ ေစ်းကြက္ကိုထင္သာျမင္သာရွိေစျပီး အိမ္ရွာေဖြသူမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေရာင္းလိုသူမ်ား အတြက္ ေစ်းႏွဴန္းမ်ားကအစ ျမင္ႏိုင္ေနသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္၏ အေျခခံေစ်းမ်ားကို အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ျပီး ေစ်းကစားျခင္းမ်ားအား သက္သာေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏွဴန္းျပိဳင္ဆိုင္မွဴမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျပီး ယင္းအျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ေစ်းႏွဴန္းအထိန္းအကြပ္မ်ားရွိလာႏိုင္မည္။ ပိုမိုသာလြန္ေသာေစ်းႏွဴန္းအားရရွိလိုပါက ရရွိလိုေသာေစ်းႏွဴန္းမ်ားကို ေျပာေနမည့္အစား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္အျဖစ္ျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္း အစရွိသည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမ်ားလဲ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ပြင့္လင္းျမင္သာမွဴႏွင့္ပတ္သက္၍ House.com.mm ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr.Balaji Ramaswami မွ “ အစိုးရသစ္လဲတက္လာေတာ့မယ္၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းေတြကိုလဲ အြန္လိုင္းအေနနဲ႔ ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာတာေတြရွိလာတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ကေတာ့ အရင္ထက္စာရင္ပိုျပီးပြင့္လင္းလာတာကိုေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာဆိုရင္ အိမ္ျခံေျမကို အြန္လိုင္းကေနရွာေဖြမွဴႏွဴန္းဟာ ၃၀၀ ရာခိုင္ႏွဴန္းပိုမိုမ်ားျပားလာလိမ့္မယ္လို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္ဟာလဲ တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာျပီ။ ျပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ဥပေဒေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေနအထားေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္တာေတြကိုျမင္ေနရတာေတြေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကုိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴေတြဟာ ေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားလာၾကတာကိုေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီိ့အတြက္ေၾကာင့္လဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး ေစ်းႏွဴန္းယွဥ္ျပိဳင္မွဴေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြျငိမ္လာမယ္လို႔လဲ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ မေ၀းေတာ့မဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွ ေစ်းႏွဴန္းသင့္တင့္တဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ဇိမ္ခံအေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ABOUT HOUSE.COM.MM

Launched in 2012, House.com.mm is a Rocket Internet venture and an affiliate of Motors.com.mm, Work.com.mm, Shop.com.mm, Kaymu.com.mm and  Ads.com.mm. Whether people are looking for properties for rent or for sale, the internet platform House.com.mm enables customers to easily find or sell their house, apartment, commercial property or land online. At the same time, property providers and agents get a trusted online presence through a personalized webpage.

Visit House.com.mm on Facebook and LinkedIn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *