Donate us!

www.entrepreneurs-mm.com သည္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ Facebook Page မွ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Facebook Page စဦးတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက အက်ိဳးအျမတ္မရယူခဲ့ဘဲ စြန္႔ဦးတီထြင္ဘာသာရပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံုမွန္ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ အတန္အသင့္ ႀကီးမာလာၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိလာသျဖင့္ Admin မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုေပးရျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါ၀င္သမွ် အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီး အခ်ိန္မွန္မွန္၊ သတင္းစံုစံုတင္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔၏ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီအားျဖည့္ပါ၀င္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ www.entrepreneurs-mm.com သို႔ လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါ ဘဏ္အေကာင့္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ဘဏ္အေကာင့္ – 160-301-05701510401 (Kanbawza Bank (KMY-2))

ေငြလႊဲၿပီးပါက Acknowledgement ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လွဴးဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း အီးေမးလ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ Facebook Chat Box မွ ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါတယ္။ လွဴဒါန္းပါ၀င္မႈအတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။