တယ္လီေနာကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အႀကီး 3G ကြန္ရက္ျဖစ္လာဟုဆို

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းကြန္ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 3G ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ တာ၀ါတိုင္ ၃၄၀၀ နီးပါးကို စိုက္ထူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး 3G ကြန္ရက္ျဖစ္လာေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Petter Furberg က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကြန္ရက္က အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သြားပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ တာ၀န္တိုင္ ၃၃၈၀ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္က ကြန္ရက္ဆိုရင္ တာ၀ါတိုင္ ၉၂၀ ေက်ာ္ တိုးပြားလာပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တယ္လီေနာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ တာ၀ါ ၃၄၈ တိုင္ျဖင့္ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာကြန္ယက္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ အဓိကေဒသ ၁၃ ခုတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ကြန္ယာက္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မၾကာမီအတြင္း စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ စတုတၳသံုးလပတ္အတြင္း ဆက္လက္၍ ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ၏ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကြန္ရက္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့အလင္း၊ ၃၁ ေအာက္တိုဘာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *