ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာဘာလဲ။

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ မိမိၿပီးေျမာက္ေစခ်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို တျခားသူမ်ား လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ လုပ္ေပး ခ်င္လာေအာင္ ေစခိုင္းႏိုင္တဲ့ အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Dwight D. Eisenhower

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ အျခားသူမ်ားနဲ႔အတူ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လမ္းျပသူေတြျဖစ္ၾကသလို ေနာက္လုိက္ေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ရူပါရံုေတြ ကို ဖန္တီးတတ္ၾကပါတယ္။ စြန္႔ထြင္လူငယ္တစ္ဦး လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ Transformational Leadership ကို ေဇာင္းေပးၿပီး ေရးသားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ ေအာက္ပါအလုပ္ေတြလုပ္ၾကတယ္။

၁။ အနာဂါတ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတယ္။
၂။ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ေနာက္လိုက္ေတြကို စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ ပါ၀င္ေစတယ္။
၃။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲတယ္။
၄။ ကိုယ့္အဖြဲ႕ကိုလဲ စြမ္းရည္ထက္ျမက္လာေအာင္လို႔ သင္ၾကားေပးတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ဆိုတာကေတာ့ အထက္ပါအလုပ္ေတြ ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအရည္အခ်င္းေတြကို ပိုၿပီး နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

၁။ အနာဂါတ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

စီးပြားေရးေလာကမွာဆိုရင္ေတာ့ Vision ဆိုတာ ေနာင္အနာဂါတ္မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ေနရာကို ၾကည့္ျမင္ၾကည့္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ Vision က ကိုယ္သြားမယ့္လမ္းရဲ႕ ဦးတည္ရာကို ျပညႊန္းေပးသလို ဘာကို ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Vision ကို မွတ္တိုင္သဖြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြ ေအာင္ျမင္သလား၊ မေအာင္ျမင္ဖူးလားဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

Vision တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္း ခ်က္ေတြကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုသိႏုိင္ဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ SWOT Analysis၊ PEST Analysis စသျဖင့္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ယခုပစၥဳပၸန္ကိုပဲ ၾကည့္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္အခ်ိန္မ်ားမွာ ဘယ္လုပ္ငန္းက ဘယ္လို တိုးတက္လာႏိုင္တယ္၊ ဘယ္ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ ဘာေတြ လုပ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတြကို ေမွ်ာ္ျမင္ၾကံဆၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ ယခုလက္ရွိအေနအထားမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆန္းသစ္တီထြင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကၿပီးေတာ့ ေနာင္လာမယ့္ ေစ်းကြက္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈထဲမွာ Proactive ျဖစ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခု ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Vision ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ယံုသာမက ေနာက္လိုက္မ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိႏိုင္ ၾကပါတယ္။ Vision ကို ရုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခုလို အမ်ားျမင္လာေအာင္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ဦးေဆာင္ေနရတဲ့သူေတြ အလြန္အႏွစ္သာရရွိတဲ့ အနာဂါတ္ေတြ ရလာေအာင္လို႔ အစျပဳေပးတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ဝ။

၂။ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ေနာက္လိုက္ေတြကို စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ ပါ၀င္ေစျခင္း။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ သူဦးေဆာင္ေနရတဲ့ သူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လုိက္ၿပီဆိုပါစို႔၊ အစပိုင္းမွာေတာ့ အားအင္အျပည့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကေပမဲ့လို႔ ၾကာလာရင္ေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဆိုလို ေခါက္ရိုး က်ိဳးၿပီး ေ၀ေလေလျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနာက္လုိက္ (၀န္ထမ္း) ေတြ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနေအာင္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ သူတို႔ လုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္ေတြကို ဆက္စပ္ေပးၿပီးေတာ့ အားေပးၾကပါတယ္။ Expectation Theory ကို ၾကည့္ရေအာင္။ သီအိုရီအရ

  • အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ရမယ္။
  • ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ရရင္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားခြင့္ေတြ ရလာမယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္ေပးၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္လာေအာင္ စိတ္ဓာတ္အားကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔လုပ္တဲ့အလုပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ေန တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လူေတြက ေလးစားယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ေျပာတဲအတိုင္းကို လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။

၃။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆက္စပ္သြားတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕အတြင္း ထားရွိထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္က တာ၀န္လႊဲအပ္ထားတဲ့ ကိုယ့္မန္ေနဂ်ာမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။ အဲလိုစီမံခန္႕ခြဲတဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးထိေရာက္ေစဖို႔အတြက္ Performance goals ေတြကို ခ်မွတ္ထားရွိေပးရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ၾကံဳလာေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ႀကိဳတင္မွန္းဆၿပီး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရပါမယ္။

၄။ ကိုယ့္အဖြဲ႕ကို စြမ္းရည္ထက္ျမက္လာေအာင္လို႔ သင္ၾကားေပးျခင္း။

ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္ေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မွီဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ ရွိမရွိ သိထားရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ feedback ေပးျခင္း၊ ရယူျခင္း နဲ႔ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း စတာေတြဟာ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးတက္လာဖို႔ကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ ကိုယ့္အဖြဲ႕၀င္ေတြထဲမွာ ဘယ္သူဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာရွိတယ္ဆိုတာ ရွာေဖြေနရပါတယ္။ ေရရွည္ မွာေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ဆို အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကို ေမြးျမဴထားရပါမယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *