ေပၚမိုဒိုရို (Pomodoro Technique)

Pomodoro Technique ဟာ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို အသံုးျပဳရင္ အက်ိဳးရလဒ္ ပိုထြက္ေစတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းကို Francesco Cirillo က ၁၉၈၀ ေႏွာက္ပိုင္းမွာ စတင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းလမ္းရဲ႕ အဆင့္ေတြကေတာ့

၁။ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္မဲ့ အလုပ္ကို သတ္မွတ္ပါ။
၂။ အခ်ိန္ ၂၅ မိနစ္ကို Timer ေပးထားပါ။
၃။ အဲဒီအခ်ိန္ ၂၅ မိနစ္အတြင္း ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့အလုပ္ တစ္ခုတည္းကိုပဲ အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၄။ ၂၅ မိနစ္ၿပီးပါက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆုခ်တဲ့အေနနဲ႔ ၅ မိနစ္ေလာက္ အနားယူပါ။ အေညာင္းဆန္႔ပါ။
၅။ အဲလိုမ်ိဳး ေလးႀကိမ္ (စုစုေပါင္း ၂၅ မိနစ္အလုပ္လုပ္ျခင္း ေလးခါ) ၿပီးသြားရင္ နာရီ၀က္ေလာက္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ အနားယူလိုက္ပါ။

အဆိုပါနည္းလမ္းက သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေတြမွာ အက်ိဳးရလဒ္ပိုထြက္လာဖို႔နဲ႔ ပိုမို ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *